Kundcase

Inex One skalar upp tillsammans med PE Accounting

Det globala SaaS– och konsultbolaget Inex One, som driver en marknadsplats för expertsamtal och marknadsundersökningar, har valt PE Accounting som sin allt-i-ett-lösning för ekonomihantering. De stänger nu månaden dubbelt så snabbt och har markant förbättrat kvaliteten på sin redovisning.

Realtidsinsynen i bokföringen ger oss utomordentlig kontroll över företagets finanser. Det är också enkelt för fler i teamet att få tillgång till nödvändig information, utan att behöva vända sig till mig.” Grim Sjöberg, CFO på Inex One

Grim Sjöberg, CFO på Inex One, i ett modernt kontorsmiljö.

Inex One’s resultat med PE Accounting:

Kostnaden för ekonomiadministration har reducerats med nästan 60% jan-maj, jämfört tidigare år.

Inex One stänger månaden dubbelt så fort.

Inex One’s CFO sparar 15 timmar i veckan genom flytten till PE Accounting.

Siktar på 100 miljoner 2024

Inex One är verksamma i flera länder och har kontor i Stockholm, Singapore, Paris och New York, med kunder över hela världen. Idag har företaget 14 anställda och räknar med att omsätta 100 miljoner kronor under 2024, en ökning på 69% från föregående års 59 miljoner.  
 

– Nu stänger vi månaden dubbelt så fort och har endast en person som sköter ekonomin, samtidigt som vi lyckats få bättre insyn i vår ekonomiska hälsa även på projektnivå. Genom PE Accounting har vi fått en betydligt mer proaktiv finansavdelning, säger Grim.  

Så såg Inex One’s ekonomi-setup ut innan PE

Inex One upplevde svårigheter i takt med att bolaget växte snabbt. De använde flera olika system för lön och ekonomi, vilket ledde till ineffektivitet, fel och höga kostnader. Redovisningen sköttes av en redovisningsfirma där tre konsulter arbetade med bokföringen, vilket resulterade i hög tidsåtgång och manuell handpåläggning.
 

Grim letade därför efter en leverantör som kunde möta deras behov och bli en tillväxtpartner. Efter noggrann research och på rekommendation från bland annat Mentimeter, fann han PE Accounting. PEs förmåga att samla alla nödvändiga verktyg för att hantera företagets lön och ekonomi i ett och samma system, kombinerat med att ekonomikonsulter som är experter på SaaS- och konsultbolag ingick i månadskostnaden, gjorde att de blev det självklara valet. 
 

De realtidsuppdaterade rapporterna har förbättrat deras förmåga att snabbt reagera på ekonomiska förändringar.

 

– Jag älskar konceptet med bokföring på ett ’SaaS-upplägg’ där allt ingår till en fast månadsavgift. Det ger mig klarhet över vad jag betalar för redovisning och system. Innan PE Accounting betalade vi mycket timarvoden för att korrigera fel. Givet debitering per timme var dessutom kostnaderna väldigt svåra att förutspå, berättar Grim.

Vilken är den största skillnaden före och efter PE Accounting?

Det har alltid varit ett sådant ’hustle’ för mig att ha lön, administration, redovisning och rapportering i flera olika, statiska system. Med PE behöver vi bara ett system för allt som rör lön och ekonomi. Det har varit en fantastisk lösning för oss eftersom vi arbetar runt om i världen och behöver ett gränssnitt som är ’source of truth’ för allting, förklarar Grim.  

Grim Sjöberg, CFO på Inex One, arbetar vid sin laptop.
Grims favoritfunktioner i PE:
  • Rapporteringsverktyget – Ger en transparent insyn i företagets siffror och fungerar som ett bra underlag för styrelse och investerare.  

 

  • Kategorisering och dimensioner – Möjliggör resultaträkning per anställd och projekt, vilket hjälper till att säkerställa marginalen.  

 

  • Smidiga bankintegrationer – Som automatiskt konverterar banktransaktioner i flera valutor.  

 

  • Självfakturering – Underkonsultmodulen gör det enkelt att arbeta med konsulter som behöver olika nivåer av behörighet, rättigheter, lön och ersättning.  

 

  • Prissättningen – Ett fast pris utan dolda avgifter. Aldrig någon överraskning, och väldigt transparent. 

 

  • Tillväxtmöjligheterna – Systemet och tjänsten stödjer fortsatt tillväxt och skapar en användarvänlig miljö även för de som inte är vana vid ekonomisystem.  

 

– Vi är väldigt nöjda med PE. Våra kostnader för lön, bokföring och ekonomihantering har minskat med nästan 60% under januari till maj jämfört med tidigare år. Vi stänger nu månadsbokslutet dubbelt så snabbt och jag personligen sparar 15 timmar i veckan tack vare den automatisering och effektivitet som PE Accounting erbjuder. Detta ger oss mer tid och resurser att fokusera på att växa verksamheten, berättar Grim. 

Inex One förlänger samarbetet med PE Accounting

Inex One har genom samarbetet med PE Accounting kunnat skala sin verksamhet och förbättra sina ekonomiprocesser avsevärt. Med realtidsinsyn, automatisering och ett användarvänligt system har de lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt. Nu väljer de att förlänga avtalet ytterligare ett år. 

 

Läs mer om Inex One här.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Relaterade artiklar