Det ledande konsultbolaget Frontit frigjorde 40% av arbetstiden tack vare automatisering

Att spendera mindre tid på administration och mer på kärnverksamheten är vad de flesta företag strävar efter. Med ett integrerat affärssystem, där det rutinmässiga ekonomiarbetet ligger utanför företaget, kan detta bli verklighet.  

 

Vår ekonomiavdelning kan fokusera på affärerna betydligt mer än vad en traditionell ekonomifunktion kan göra. Mycket av det sedvanliga ekonomiarbetet sker mer eller mindre per automatik, säger Fredrik Palmén, som är CFO på konsultföretaget Frontit.

Frontit har mer än 200 konsulter, och verkar på 11 orter i Sverige. Konsulterna driver förändring i komplexa miljöer och hjälper kunderna, som utgörs av företag inom vitt skilda sektorer, att förankra och implementera strategier och tillför kraft i genomförandet. En viktig del i arbetet är också att ge kunderna verktyg för att bygga sin kompetens och förmåga för att fortsätta utvecklas. Frontit verkar inom områden som verksamhetsutveckling, digitalisering, strategi och ledarskap.

Det var för fem år Frontit valde PE Accounting.

 

Vi hade länge strävat efter att öka flexibiliteten i vår ekonomifunktion för att kunna skala upp, eller ned, utan att behöva anpassa bemanningen. Det fanns också en ambition att jämna ut topparna och dalarna vad gäller ekonomernas arbetsbelastning, förklarar Fredrik Palmén, som menar att PE Accountings affärsmodell svarade upp mot dessa krav. Det som också gör att just det här affärssystemet passar oss är att det redan från början är ett helt integrerat system som innehåller alla delar. Vi köper helt enkelt en helhetslösning, säger Palmén, som framförallt vill peka på att systemets användarvänlighet. Våra konsulter tidrapporterar direkt i systemet, och lönerna räknas ut automatiskt. Det gör konsulternas vardag så enkel som möjligt, säger Palmén.

 

Men framförallt så innebär samarbetet med PE Accounting att Frontits ekonomiavdelning kan fokusera mer på själva affärsverksamheten än det administrativa. För Palmén poängterar att det handlar om just ett samarbete.

 

PE Accounting levererar inte bara ett system, utan de levererar också kompetens. Så även om mycket av det dagliga ekonomijobbet görs maskinellt och automatiskt via affärssystemet så görs en stor del av jobbet också av PE Accountings personal, säger han, och menar att Frontit därmed kan sägas ha outsourcat en stor del av ekonomifunktionen till PE Accounting.

Integrerat med banken

Något som underlättar ekonomiarbetet ytterligare är interaktionen mellan PE Accounting och SEB.

 

Eftersom det mesta sker per automatik, vare sig det handlar om våra utbetalningar eller kundernas inbetalningar, så kan man kan säga att vi aldrig behöver ha kontakt med banken, säger Palmén, som också pekar på den stora fördelen med att all sker i realtid. Allt som görs uppdateras omedelbart i systemet, vilket innebär att alla siffror som finns där är aktuella. Vi kan när som helst gå in och ser hur balans- eller resultaträkningen ser ut just i dag, säger han.

 

Fredrik Palmén uppskattar att bolaget frigjort arbetstid på ekonomifunktionen motsvarande 30 – 40 % till följd av det nuvarande upplägget med PE Accounting och systemets integration med SEB.

 

Vi skulle nog kunnat spara ännu mer i arbetstid, men tack vare att vi sparat tid på det repetitiva ekonomiarbetet så har vi istället ökat vår service och vår tillgänglighet gentemot bolagets övriga organisation, säger han.

 

Som vi har sett är Frontits framgångsresa med PE Accounting ett lysande exempel på hur rätt ekonomilösning kan frigöra värdefull tid och resurser, vilket möjliggör en större fokus på kärnverksamheten. Om du också vill uppleva en liknande transformation i din organisation och effektivisera din ekonomifunktion, är det dags att agera.

 

Kontakta PE Accounting idag för att utforska hur vår integrerade och automatiserade system kan anpassas för att möta just dina unika behov och bidra till din verksamhets framgång. Ta steget mot en mer effektiv och framgångsrik framtid – din resa börjar med ett samtal till PE Accounting.