Guide

CSRD: Lagen om hållbarhetsrapportering
— så blir ditt företag mer hållbart

 

 

Med införandet av de nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir hållbarhetsrapportering ett obligatoriskt krav för många företag. Denna viktiga förändring markerar en vändpunkt i näringslivets ansvarstagande för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

 

Vår omfattande guide, ’5 tips som gör ditt företag mer hållbart inför nya CSRD-lagkravet’, är nyckel till att inte bara följa dessa nya regler utan även att utveckla en hållbar och framgångsrik affärsmodell.

 

I en värld där både konsumenter och lagstiftare kräver ökad hållbarhet, är det dags att agera. Ladda ner guiden nu och ta första steget mot en hållbar och konkurrenskraftig framtid!

 

 

Ladda ner

Vill ditt bolag bli mer hållbart & samtidigt följa lagen?

Visste du att hållbarhetsrapportering kommer bli obligatoriskt för företag där medelantalet anställda har varit mer än 250 de senaste två räkenskapsåren?

 

Detta är en del av de nya direktiven inom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som syftar till att öka transparensen och ansvarstagandet inom miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Denna förändring speglar en växande global trend mot mer hållbarhet och ansvar i affärsvärlden.

 

Med CSRD kommer företag att behöva inkludera detaljerad och standardiserad information om sina hållbarhetsåtgärder och påverkan i sina årsredovisningar. Detta gäller inte bara för stora företag, men även för vissa mindre och medelstora företag, vilket breddar kravet på hållbarhetsredovisning avsevärt.

Varför är hållbarhetsrapportering viktig?

Från och med 2024 måste företag uppfylla strikta krav på hållbarhetsrapportering enligt den uppdaterade Årsredovisningslagen. Denna lagändring är inte bara en juridisk nödvändighet – den representerar också en viktig del i övergången till en mer hållbar affärsmodell. Med vår guide får du inte bara kunskap om hur du uppfyller dessa krav, utan också insikter i hur hållbarhetsåtgärder kan skapa värde och stärka ditt företags varumärke.

 

2024 träder den uppdaterade Årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering i kraft.

 

För mer information om Årsredovisningslagen, besök Finansinspektionen:s sida om hållbarhetsregler.

Ta steget mot en mer hållbar framtid med vår expertguide!

Står ditt företag inför utmaningen att anpassa sig till de nya CSRD-lagkraven?

Med vår exklusiva guide, ’5 tips som gör ditt företag mer hållbart inför nya CSRD-lagkravet’, tar vi dig igenom viktiga steg för att inte bara uppfylla dessa nya lagkrav utan också att driva din verksamhet mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Förnamn(Obligatoriskt)

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår Integritetspolicy

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en utveckling av det tidigare NFRD-direktivet (Non-Financial Reporting Directive) och utökar omfattningen av hållbarhetsrapportering. Medan NFRD fokuserade på större, börsnoterade företag och vissa andra organisationer, inkluderar CSRD ett större antal företag, uppskattningsvis 49 000 inom EU. CSRD syftar till att stärka hållbarhetsrapporteringen genom ökad transparens och jämförbarhet.

Vad innebär CSRD och hur skiljer det sig från NFRD?

CSRD gäller för stora företag som uppfyller minst två av tre kriterier: en nettoomsättning på 40 miljoner euro, totala tillgångar på 20 miljoner euro och 250 eller fler anställda. Dessutom gäller CSRD för globala företag utanför EU med en nettoomsättning över 150 miljoner euro och med betydande dotterbolag eller filialer i EU. För små och medelstora företag, särskilt de som är börsnoterade, gäller förenklade rapporteringsstandarder fram till 2028.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD börjar gälla från 1 januari 2024. Företag som redan omfattas av NFRD börjar rapportera enligt de nya kraven från och med räkenskapsåret 2024, med rapporter som publiceras 2025. För stora företag som inte omfattas av NFRD börjar rapporteringen från och med 2026 för räkenskapsåret 2025, och för börsnoterade små och medelstora företag från och med 2027 för räkenskapsåret 2026.

När träder CSRD-kraven i kraft?

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem för hållbara investeringar och är direkt kopplad till CSRD. Företag som rapporterar enligt CSRD måste även rapportera hur de anpassar sig till EU:s taxonomi, inklusive att ange hur stor del av deras omsättning, kapitalutgifter och driftskostnader som är förenliga med taxonomin.

Hur relaterar CSRD till EU:s taxonomi?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?