Gåvor och personalfester — det här gäller

3 min läsning • 20 oktober 2022 • Ekonominyheter

 

Hösten är i full gång och innan du vet ordet av det är det december.  Du sitter kanske och planerar inför en julfest eller funderar på om ni har möjlighet att ge de anställda någon  julklapp i år. De senaste åren har vi haft specialregler i samband med corona när det kommer till gåvor och dess värde. Nu är det dags att fräscha upp minnet lite, vad är det egentligen för regler du har att förhålla dig till när du vill ge en gåva eller bjuda dina medarbetare på en julfest?

När det kommer till gåvor ska du alltid utgå från att gåvor som ges från er som arbetsgivare är skattepliktiga, mottagaren ska alltså förmånsbeskattas för gåvans värde. Däremot finns det några undantag från denna skatteplikt, det vanligaste som du kanske är mest bekant med är julgåvor.

Julklappar till kollegor

Gåva i form av en julklapp kan du ge till dina medarbetare skattefritt så länge värdet på gåvan inte överstiger 500 kr inkl. moms. En viktig parameter är också att gåvan inte får utgöras av ett presentkort som går att byta ut mot kontanter. Ges en gåva i pengar så är den inte längre skattefri. Så länge ett presentkort inte går att byta ut mot pengar kan det fortfarande klassificeras som en skattefri gåva. Om gåvan kostar mer än 500 kr så träder skatteplikten in, från första kronan och hela gåvans värde ska då förmånsbeskattas.

Skänka till välgörande ändamål

Om en medarbetare önskar att pengarna skänks till en ideell organisation istället för att bekosta en personlig gåva jämställs detta med att få kontanter som gåva, vilket innebär att medarbetaren måste beskattas för gåvans värde.

 

Tar ni på företaget istället ett beslut om att ingen medarbetare kommer få julgåvor utan ni väljer istället att skänka en summa till en välgörande organisation uppstår inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Värt att notera är dock att kostnaden som uppstår för att skänka pengar inte är avdragsgill för företaget. Så fort den anställde själv får bestämma över summan och hur den ska fördelas mellan en egen gåva alternativt att skänka pengar så infaller skatteplikten.

 

Huvudregeln är som sagt att gåvor alltid är skattepliktiga men det finns ytterligare undantag, såsom minnesgåvor och jubileumsgåvor. Tänk på att du kan själv inte definiera vad som är en jubileums- eller minnesgåva utan du behöver förhålla dig till de ramar Skatteverket förtydligar HÄR.

Personalfest

Tidigare har vi skrivit en del om förmåner och förmånsbeskattning som kan uppkomma i samband med att ni erbjuder fri kost till era medarbetare. Det finns dock undantag, tillfällen då fri kost är skattefritt för era medarbetare. Dessa undantag är sådant som planeringskonferenser, kick-off, interna kurser, informationsmöten och personalfester.

 

Två personalfester per år kan ni erbjuda era anställda för att det ska vara skattefritt för medarbetarna och för att företaget ska få ha möjlighet att ta upp vissa avdragsgilla kostnader. Kringkostnader som kan uppstå kring julfesten, kostnader utöver mat och dryck, är avdragsgilla upp till 180 kr/person. Även momsen tillhörande dessa 180 kr får tas upp, resterande del utav kostnaden och momsen utgör en avdragsgill kostnad i företaget. Kostnader för mat och dryck är bara avdragsgilla om det utgör enklare förtäring. Det innebär att kostnad för mat och dryck (alkoholfri) maximalt får kosta 60 kr/person. Kostar mat och dryck mer än så, är kostnaden ej avdragsgill  i företaget.

 

Däremot får ni i företaget dra av en del utav den ingående momsen som har tagits upp på fakturan. Enklast är att utgå från schablonvärdena, 36 kr/person får dras av på mat och alkoholfri dryck och om måltiden innehåller alkoholhaltig dryck får 46 kr/person tas upp i ingående moms.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?