Personalrelaterat

Eftersom PE ersätter alla manuella mellansteg som en ekonomiskassistent vanligen gör, det vill säga allt pappersarbete, fakturering från tidsredovisningen, bokföring av skickade fakturor, avstämningar mot banken och så vidare så kommer ni att frigöra en hel del tid.

 

Här har ni då en enorm möjlighet att låta medarbetarna på ekonomi lägga mer tid på analys och trender istället för repetitiva och manuella uppgifter. Fokus skiftar alltså från manuell bokföring till kontrollerande och analys av data för att utveckla verksamheten.

Hur påverkar PE min personal och mitt framtida kompetensbehov?

Vi förstår att det kan bli svårt att fatta beslut om att skifta till ett nytt sätt att hantera ekonomin på. Det är en förändringsresa och en ny värld. En automatiserad värld. Dock har vi sett att många hamnar i ett läge där de måste agera reaktivt när något går snett istället för att våga ta klivet och agera proaktivt. I de allra flesta bolag kan även små misstag vara otroligt kostsamma när det gäller redovisning och bokföring.

 

Det är mänskligt att begå misstag och det är precis därför ni ska minimera den risken genom att automatisera manuella mellansteg. En dator tröttnar inte på rutinmässiga uppgifter – det är det bästa en dator vet. Nyttja den kraften och agera proaktivt nu så att ni blir personoberoende och kan lita på siffrorna när och varsomhelst.

 

Det kan vara en fråga om överlevnad i en tuff marknad. För vad händer om ett år om ni inte automatiserar alls? Kan ni hänga med i det digitala tempot som konkurrenterna håller utan automatisering? Så skulle vi rekommendera att ni tänker kring timing.

Det passar inte så bra med en sådan stor förändring just nu, vi har för mycket att göra. Hur ska vi tänka kring timingen?

Vi värnar om era personuppgifter och företagshemligheter. Därför anser vi att det är för känslig information för att alla anställda ska höra av sig direkt till oss.

 

Vår modell är att frågor om termin med mera går genom ekonomiansvarig hos er och därefter till ekonomiteamet hos PE om det behövs rådgivning och stöd.

Tar ni emot frågor direkt från våra anställda?

Du kommer att kunna lägga mer tid på riskanalyser och budgetarbete när det manuella arbetet försvinner och bokföringen blir ett verktyg istället för ett nödvändigt ont. Du frigör tid som du kan lägga på betydligt mer värdeskapande arbete framöver.

Hur förändras arbetet för mig som är CFO?