Integrationer och API

Ja, vi har ett öppet API som möjliggör detta.

Går det att integrera PE med ett CRM-system?