Ett positivt kassaflöde i lågkonjuktur — så ska du tänka

6 min läsning • 27 oktober 2022 • Ekonominyheter

 

Vi befinner oss i en skakig tid där ekonomin påverkas för samhället såväl som för företagen. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) är Sverige på väg mot lågkonjunktur. Det innebär helt enkelt att det sker en avmattning i ekonomin under minst sex månader.

En lågkonjunktur uppstår när efterfrågan på varor och tjänster är lägre än företagen förväntat sig. Det kan leda till sämre ekonomi i bolaget med en följd att anställda tvingas sägas upp. Det i sin tur leder till arbetslöshet och minskad konsumtion. Det blir en negativ spiral där ekonomin, samhället och företagen får det tufft. 

 

Det låter deppigt, men ekonomin har alltid gått i cykler. Så en lågkonjunktur kommer förr eller senare. Därefter följer återigen en högkonjunktur där ekonomin och företagen blomstrar. Allt går i cykler. Ekonomin har en förmåga att återhämta sig på lång sikt, men som ansvarig för en verksamhet behöver du kunna hantera lågkonjunkturen och den potentiella inverkan det kan ha på din likviditet och ditt kassaflöde.  

Ditt kassaflöde påverkar lönsamhet och kobkurrenskraft

I en period där det är svårt att sälja tenderar många bolag att fokusera på vinst och på att sälja mer. Det är viktigt med vinst och vi måste sälja våra produkter och tjänster för att vara lönsamma, men de mest framgångsrika bolagen har ett lika stort fokus på sitt kassaflöde. Särskilt i tuffare tider när risken för sämre likviditet ökar. En genomtänkt och välfungerande likviditetshantering och ett positivt kassaflöde har en direkt påverkan på din lönsamhet och konkurrenskraft.

 

Kassaflödet är företagets flöde av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Om du lyckas etablera effektiva och automatiserade processer för att så snabbt som möjligt få betalt och skapa goda rutiner för dina utbetalningar så får du ofta ett positivt kassaflöde som resultat.

  

Att ha bra rutiner för att säkra ditt kassaflöde och din likviditet kan vara skillnaden mellan framgång och konkurs. Även riktigt fina och sunda bolag kan tyvärr gå i konkurs på grund av likviditetsbrist. 

 

Så sätt strukturerade processer (som i möjligaste mån automatiseras) för att skapa ett positivt kassaflöde och säkerställ att du får in pengar snabbare än de ska betalas ut. Det kommer att hjälpa dig att fortsätta växa även i en skakig period.  

Olika finansieringslösningar som sätter ditt kassaflöde och din likviditet

Även om du har en väl fungerande process för in- och utbetalningar så kan det vara svårt att styra kassaflödet helt och hållet via dina processer. Du är trots allt beroende av att dina kunder betalar sina fakturor i tid. Det ligger tyvärr utanför din kontroll. Så för att ta kontroll och säkerställa att ni har pengar i kassan under tillfälliga likviditetskriser så finns ett antal olika verktyg och lösningar som du kan använda dig av. 

 

Upprätta en likviditetsrapport

 

Du vill ha så hög likviditet som möjligt för att säkerställa att du kan betala alla dina kortfristiga skulder. Så 100% kassalikviditet innebär att ni teoretiskt sett kan betala av alla kortfristiga skulder direkt. För att få koll på ditt kassaflöde i osäkra tider är likviditetsbudget eller en likviditetsrapport ett bra stöd. I en sådan rapport utgår du ifrån hur mycket pengar du har i kassan i periodens början (exempelvis i början på månaden), du lägger till hur mycket som kommer in genom intäkter och när dessa kommer in på banken och slutligen drar du bort alla utgifter som ska betalas i perioden. Då får du en tydlig bild av dina likvida medel och du kan snabbt se om ni då kan täcka månadens utgifter. 

 

För att kunna ha 100% kontroll och kunna agera proaktivt ska denna likviditetsrapport baseras på en så automatiserad bokföring som möjligt. Det gör att du i realtid kan se om ni saknar pengar och därmed kan du agera snabbt innan betalning ska ske. Automatisering är en förutsättning för att jobba proaktivt med likviditeten.

 

Factoring – sälj eller belåna dina fakturor

 

Factoring är ett samlingsbegrepp för att sälja eller belåna dina fakturor till en bank eller ett finansbolag. Det är en metod som ökar hela tiden och en möjlighet för dig att få betalt direkt istället för att vänta 10-30 dagar för att få betalt från dina kunder. Du skickar fakturan till din kund och kan få betalt samma dag genom en factoring-lösning. Det är ett snabbt sätt att förbättra likviditeten och därmed kunna investera i er tillväxt istället för att agera bank åt era kunder och bära risken att de inte betalar i tid. Factoring är ett alternativ till traditionella banklån för dig som företagare.

 

Att sälja fakturor innebär att du får pengar direkt och slipper vänta på betalningar från dina kunder. Du säljer fakturan (helt eller delvis) till en bank eller ett finansbolag som dessutom tar risken och administrationen med att skicka eventuella påminnelser och driva in pengarna. Du betalar några procent i avgift per faktura för att få pengarna direkt.

 

Att belåna fakturor innebär istället att du lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. Du får pengar insatta på kontot direkt och har dina kundfakturor som garanti för att finansiären får betalt tids nog. När du belånar fakturor betalar du ränta de dagar som du har pengarna på kontot. För vissa lösningar får du dessutom betala en fast avgift i grunden för lösningen.

 

På PE Accounting erbjuder vi fakturafinansiering med automatisk bokföring via våra partners Capcito och SEB . 

 

Ansök om checkkredit

 

De flesta banker erbjuder checkkredit. Det är ett vanligt sätt att lösa tillfällig brist på likviditet för bolag. Det kan vara under sommaren då intäkterna är lägre eller i en period där kunder av olika anledningar inte betalar sina fakturor i tid vilket i sin tur påverkar ditt kassaflöde. En checkkredit är en slags konsumtionskredit som läggs på ditt konto som säkerhet för att du ska kunna betala löner och skatter exempelvis även om likviditeten är sämre under en period. Det är sällan en bra idé att förlita sig på en checkkredit i ett längre perspektiv, men som en ”likviditets-lina” kan det vara en smart lösning. Om du i grunden har en försäljning som täcker era utgifter så kan detta tillskott skapa lugn hos dig som ansvarig för verksamheten i perioder där kassaflödet påverkas negativt.

 

Vanligtvis innebär en checkkredit en fast årlig avgift för att få ha denna säkerhet hos banken och du får därefter betala ränta för de pengar du faktiskt nyttjar krediten.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?