Din guide till förmånsbeskattning

7 min läsning • 21 september 2021 • Ekonominyheter

 

Som arbetsgivare finns det möjlighet att ge annan ersättning till dina anställda än bara lön som betalas i pengar. Den typen av ersättning kallas för förmåner. Förmåner finns i många olika karaktärer och kan uppstå i flera olika situationer, även vid de tillfällen du som arbetsgivare inte hade tänkte att det skulle uppstå , exempelvis när du ger dyra gåvor till dina anställda. Förmåner måste värderas till ett korrekt värde för att ha som underlag till beräkning av arbetsgivaravgifter och för att veta hur mycket skatt som ska dras av från den anställdes lön.

När en anställd får annan ersättning än lön måste du som arbetsgivare först se över om bolaget har full avdragsrätt för kostnaden,  samt bedöma om bolaget har rätt att dra av den ingående momsen. Sedan ska värdet utav förmånen fastställas.

 

Vid värdering av en förmån ska det vanligtvis göras enligt marknadsvärdet. Det innebär att förmånen ska värderas till det pris som den anställde skulle ha fått betala om personen hade köpt tjänsten eller varan för egna redan skattade pengar. Det finns vissa förmåner som inte faller in under den här huvudregeln och som istället beskattas utifrån ett schablonmässigt värde. Det gäller framförallt bilförmåner och kostförmåner som uppstår om du som arbetsgivare bekostar en bil som kan nyttjas privat eller om ni bekostar de anställdas måltider. Måltider såsom frukost, lunch och middag förväntas den anställde betala med egna, redan skattade pengar. Bekostar arbetsgivaren måltiderna så uppstår förmåner som beskattas på den anställdas lön.

Cykelförmån

Något som har blivit allt vanligare de senaste åren är att arbetsgivaren köper in cyklar. Dessa  kan användas i verksamheten, exempelvis till och från kundmöten, men även privat för den anställde. När företaget bekostar något som konsumeras privat så uppstår en förmån. Huvudregeln är att den anställde ska förmånsbeskattas om de har tillgång till att använda arbetsgivarens cykel privat. Nu finns däremot en skattelättnad för just cykelförmåner. Från 1 januari 2022 så behöver bara cykelförmåner beskattas på den del av förmånen som överstiger 3 000 kr. Detta så länge erbjudandet om denna förmån riktar sig till alla anställda på bolaget. Det är viktigt att tänka på att dessa regler inte gäller elsparkcyklar utan avser bara vanliga cyklar och elcyklar.

 

Läs mer om hur du gör för att beräkna värdet av cykelförmåner här

Försäkringar

När det kommer till försäkringar och förmånsbeskattning så finns det en del olika regler att hålla koll på.  Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för den anställde, lika så gruppsjukförsäkring under vissa förutsättningar, pensionsförsäkring och reseskyddsförsäkring under tjänsteresa.

 

Däremot så är förmån av fri sjukvårdsförsäkring en skattepliktig förmån som även arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på. Då sjukvårdsförsäkringen innehåller både skattefria och skattepliktiga delar så värderas förmånen till 60% av försäkringsvärdet. Den här förmånen ska alltid beskattas när företaget betalar premien till försäkringsbolaget. Det innebär att om premien betalas löpande varje månad så ska förmånsbeskattning också ske varje månad. Betalas fakturan för premien en gång per år så är det bara i den månaden som betalningen sker som också förmånsbeskattningen ska tas upp, även om försäkringen gäller för en längre period.

Gåvor

Gåvor är något som du kanske skulle vilja använda för att visa uppskattning till dina anställda. Här finns det tydliga regler kring vilka gåvor som är skattefria och vilka som eventuellt skulle ses som en förmån. Huvudregeln med gåvor är att de alltid är skattepliktiga, de tre undantag som finns är:

 

 • Minnesgåvor till anställda – i samband med att den anställde uppnår viss ålder, enligt Skatteverket är det jämna födelsedagar från 50 år och uppåt, en längre tids anställning som minst är 20 år eller när en anställning avslutas. Minnesgåvan får maximalt kosta 15 000 kr inklusive moms, då är den skattefri. Den får heller inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. För att man ska få ge någon utav dessa minnesgåvor skattefritt så är det viktigt att den anställde är varaktigt anställd vilket innebär, att det måste finnas en sammanlagd anställningstid på minst sex år.
 • Du får ge dina anställda julgåvor, men för att det ska vara skattefritt så får värdet på gåvan inte överstiga 500 kr inkl. moms.
 • Den tredje typen av skattefria  gåva är Jubileumsgåva till dina anställda. Värdet får maximalt vara 1 500 kr inkl. moms och ges i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.

Hälso- och sjukvård

Oavsett om du väljer att erbjuda dina anställda offentligt finansierad eller privat hälso- och sjukvård så utgör det en skattepliktig förmån. Enligt Skatteverket så utgörs skattepliktig hälso- och sjukvård sådant som vanliga läkarundersökningar, allmänna hälsoundersökningar, tandvård, provtagningar, röntgen, operationer m.m.

Kost och intern representation

Fri kost utgör i huvudregel en kostförmån med vissa undantag. Det är en förmån som inte beskattas efter dess marknadsvärde utan efter schablonvärde. För inkomståret 2022 så är förmånsvärdet för helt fri kost (minst tre måltider) 250 kr/dag. Erbjuder du dina anställda fri lunch eller middag är förmånsvärdet 100 kr/dag och för fri frukost är förmånsvärdet 50 kr/dag.

 

I och med att prisbasbeloppet, som ligger till grund för kostförmånen, höjs 2023 så kommer även förmånerna för fri kost att höjas. Schablonvärdet för helt fri kost (frukost, lunch och midddag) kommer då bli 275 kr, för fri frukost blir förmånsvärdet 55 kr och för lunch eller middag är förmånsvärdet 110 kr.

 

Sådant som är undantaget från kostförmån även om det utgör fri kost kan vara följande:

 • Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • Om det vid tjänsteresa ingår hotellfrukost i priset för övernattningen
 • Representation (intern och extern), exempelvis vid personalfest, konferens

 

Även enklare förtäring såsom kaffe, bulle, frukt på kontoret är skattefria då de anses utgöra en typ av persoalvårdsförmån. En annan typ av personalvårdsförmån är det så kallade friskvårdsbidraget, läs mer om det här

 

Även fri kost vid sådana tillfällen som kan klassificeras som intern representation är skattefri för de anställda. Sådana tillfällen skulle kunna uppstå vid:

 

 • Interna kurser
 • Informationsmöten med de anställda
 • Personalfester
 • Planeringskonferenser där man exempelvis berör ämnen såsom budget och personalfrågor
 • Kick-off, grupputveckling eller liknande interna möten
 • Samt personalutflykter eller liknande trivselaktiviteter

 

Det man ibland försöker komma undan med och kalla för ”arbetslunch” där det löpande arbetet diskuteras och planeras klassificeras inte som intern representation. Vid den typen av tillfällen uppstår i så fall en förmån om den anställde erbjuds fri måltid.

Utbildning

Fri utbildning som den anställde får som är en följd av den verksamheten som bedrivs i företaget är en skattefri förmån för den anställde vilket innebär att inga extra skatteavdrag ska göras på lönen och inte heller några extra abetsgivaravgifter uppstår.

 

Om du som arbetsgivare däremot betalar en utbildning som inte har något direkt samband med arbetsuppgifterna som den anställde vanligtvis gör så kan det istället utgöra en skattepliktig förmån.

 

Hos Skatteverket kan du läsa mer om olika typer av förmåner såsom, bostadsförmån, förmån för fria arbetskläder, personalvårdsförmån och mycket mer. Följ denna länk för att se vad Skatteverket skrivit om det.

 

Reglerna kring det skattefria friskvårdsbidraget som du som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda dina anställda har inte förändrats enligt Skatteverket. De har valt att ta bort sin lista över olika aktiviteter som skulle kunna klassificeras som godkända aktiviteter. Detta för att listan blev missvisande och många uppfattade listan som en komplett lista på alla godkända aktiviteter och inte som exempel.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?