Framtidens CFO → Premiär den 15 oktober 🎉 Anmäl dig här

Kategori: Skatt

Expertintervju: Jesper berättar om skattenyheter 2022 samt blickar framåt

7 min läsning • 23 november 2022 • Skattenyheter

 

De flesta vill ha koll på skattereglerna för att säkerställa regelefterlevnad samt se till att nyttja de möjligheter som faktiskt finns.

För fåmansföretag kan det vara extra viktigt att ha koll på de senaste nyheterna och reglerna inom skatt. Det gör att du tryggt och säkert vet att du följer lagen, inte betalar för mycket skatt eller går miste om möjligheter som regelverket öppnar upp för.  För att hjälpa dig att ha stenkoll på detta så intervjuade vi vår samarbetspartner, juristen Jesper Ingemarsson nyligen.

Jesper har hjälpt entreprenörer och fåmansföretag i över 15 år med just frågor kring skatt och regelverket omkring det. 

 

Vad har hänt under 2022 gällande skatter och nya regler?

Fler kan nyttja kvalificerade personaloptioner

 

 • Från den 1 januari ändrades reglerna så att fler omfattas av reglerna avseende kvalificerade personaloptioner. Det har varit en väldigt tydlig trend under de senaste åren att företagen på olika sätt behöver locka och behålla nyckelpersoner, då kan incitamentsprogram utgöra en viktig lösning. Att fler bolag omfattas av de, ur skatteperspektiv, mycket förmånliga reglerna kring kvalificerade personaloptioner var således en välkommen nyhet för många företagare. 

 

Nya skatteavtal med Portugal och Grekland

 

 • Skatteavtalen med Portugal och Grekland har ändrats från den 1 januari. Det innebär att många som, med tjänstepension, tidigare flyttat till dessa länder av just skatteskäl, inte längre kan göra på ett lika förmånligt sätt som tidigare. 

 

Negativa utfall kring utomståenderegeln 

 

 • Under året har två avgörande från Skatterättsnämnden avseende den s.k. utomståenderegeln avgjorts, vilket innebär en förändring i tolkningen av begreppet utomstående ägare. Avgörandena har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Om avgörandena fastställs av HFD kommer många av de företagare och investerare som nyttjar utomståenderegel påverkas och i många fall få avsevärt högre skatt. Fåmansföretagsbeskattningsreglerna syftar bl.a. till att motverka att delägares arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Utomståenderegeln innebär att du som entreprenör kan undvika att omfattas av fåmansföretagsbeskattningsreglerna genom att ta in externt kapital. 
 • En möjlig effekt av dessa avgörande är att det kommer bli svårare att ta in kapital för fåmansbolag framöver. Det kommer att påverka riskkapitalister när de ska investera i bolag, och de kommer säkerligen behöva sätta upp nya strukturer kring hur man ska hantera detta på längre sikt.

Vad händer inom skatteområdet under 2023?

Det kan bli en återhållsam regering 

 

 • Vi har en ny regering, men givet det ekonomiska läget blev det en ganska sparsam budget från dem. Här tror jag att regeringen vill hålla igen för att inte inflationen ska fortsätta sticka iväg så mycket tyder på att det blir återhållsamt och inte för stora skattelättnader.  

 

Rekordhöjning på grundavdrag och prisbasbelopp 

 

 • Grundavdraget för anställda har höjts och prisbasbeloppet har gått upp vilket får effekter på socialförsäkringen och skattesystemet. Höjningarna görs bland annat mot bakgrund av inflationen, och det är den högsta höjningen på 40 år! Denna höjning påverkar bland annat garantipension, sjukersättning och föräldrapenning. Viktigt att tänka på här är att brytpunkten för när man betalar statlig skatt alltså blir högre nu.

Jespers trendspaningar inför 2023

Håll dig uppdaterad!

 

 • Det gäller att anpassa sig i en föränderlig värld. Man måste hålla sig uppdaterad hela tiden. Politiker har insett vikten av småföretag men vågar inte satsa för hårt eftersom det kan slå tillbaka på ekonomin via inflationen. Men här skulle mitt tips vara att hålla sig uppdaterad som småföretagare och läsa på om nya regler och villkor som kan påverka ditt företagande.  

 

Vikten av nyckelpersoner ökar

 

 • En stor trend är att man har insett vikten av nyckelpersoner i företag. Tidigare kunde vi se att en person grundade ett företag och styrde det företaget i 40 år, men nu behöver man hitta sätt att erbjuda incitament för att få medarbetare att stanna. Arbetsmarknaden är så rörlig så man måste kunna erbjuda nyckelpersoner att exempelvis bli delägare via optioner eller liknande för att vilja stanna. Man ser helt enkelt humankapitalet som betydligt viktigare än tidigare.

 

Jespers 3 bästa tips för de som vill planera framåt

Starta holding-bolag innan nyårsskiftet

 

 • Ska du starta ett holding-bolag? Gör det i så fall innan årsskiftet. Då får du använda gränsbelopp och ta ut utdelning till lägre beskattning, men du måste äga bolaget inom året för att kunna nyttja det. Så se till att det blir gjort innan den 31 december 2022. 

 

Bestäm när du ska sälja till anställda 

 

 • Om du ska sälja till dina anställda så fundera på vilken sida av året du vill göra det på. Det vanligaste är att göra det direkt i början av nya året, men det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Läs på och ta råd från någon som kan ge dig bästa lösningen för just din verksamhet.  

 

Ta ut tillräckligt mycket i lön 

 

 • Ta tillräckligt med lön innan årsslutet för att kunna nyttja de förmånliga löneunderlagsreglerna som är en del av fåmansföretagsbeskattningsreglerna. Kolla med din redovisningskonsult vilken exakt lön som du tagit ut samt de totala lönerna under året och de se att lönekravsbeloppet uppfylls.  

 

Varje år har vi en skattefrukost med Jesper där han går igenom skatteåret som varit och kommer med tips på vad man ska tänka på inför årsskiftet. I denna guide, har vi sammanställt det Jesper gick igenom så att du ska kunna ta del av det i efterhand. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?