Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag

4 min läsning • 9 september 2022 • Ekonominyheter

 

Golf är en av de sporter som efter ett domstolsbeslut för några år sedan kunde inkluderas i friskvårdsbidraget. Tidigare i år så har Skatteverkets lista över exempel på aktiviteter som var godkända för friskvårdsbidrag tagits bort, innebär det att reglerna har förändrats? 

Reglerna kring det skattefria friskvårdsbidraget som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda har inte förändrats enligt Skatteverket. De har bara valt att ta bort sin lista över olika aktiviteter som skulle kunna klassificeras som godkända aktiviteter. Detta för att listan blev missvisande och många uppfattade listan som en komplett lista på alla godkända aktiviteter och inte som de exempel som dessa aktiviteter bara påvisade.

 

Det är alltså nu upp till dig som arbetsgivare att ta beslut i frågan huruvida en aktivitet klassificeras som friskvård eller ej.

Vad är friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget är en typ av personalvårdsförmån, en typ av förmån som är skattefri för den anställde och därför är det ofta något som är attraktivt att erbjuda de anställda för en ökad trivsel på arbetsplatsen. En skattefri förmån tas det heller inte upp några arbetsgivaravgifter på. En personalvårdsförmån kan utgöras av kaffe och frukt på kontoret men även olika typer av motionsaktiviteter och då friskvårdsbidraget som vi ska fokusera lite extra på.

 

Vi måste börja med att klargöra kriterierna för en personalvårdsförmån:

 

  • Erbjudandet (oavsett om det är frukt eller motion) måste rikta sig till hela personalen på bolaget, det går inte att välja ut en mindre grupp utav anställda.
  • Möjligheten att byta erbjudandet mot kontanter får inte finnas.
  • Och slutligen måste erbjudandet vara av ett mindre värde.

Hur stort är friskvårdsbidraget

Som arbetsgivare måste du inte erbjuda den här typen av personalvårdsförmåner utan det är valfritt. Väljer du att erbjuda ett friskvårdsbidrag till de anställda så väljer du själv nivån på friskvårdsbidraget, men det får maximalt vara 5 000 kr och viktigt att tänka på är att alla i personalen erbjuds samma nivå på bidraget. Samma villkor måste gälla för alla anställda. Önskar du som arbetsgivare att betala mer än 5 000 kr i friskvårdsbidrag så är det viktigt att tänka på att skatt ska dras på hela friskvårdsbidraget, från första krona för den anställde. Då kommer även arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet tillkomma och utgöra en extra kostnad i bolaget.

 

Värdet per aktivitet får heller inte vara för högt. Om en anställd t.ex. väljer att använda friskvårdsbidraget till massage, en aktivitet som inte innehåller inslag av motion, så får inte värdet överstiga 1 000 kr per gång för att anses vara utav mindre värde. Kostar massagen mer än 1 000 kr så måste det förmånsbeskattas från första krona. För aktiviteter däremot som har inslag av motion, de får överstiga 1000 kr/aktivitet, t.ex. om man önskar använda bidraget till en startavgift i ett motionslopp. Varför aktiviteter såsom massage kan bli aktuellt för friskvårdsbidrag är för att det bedöms vara avstressande och avslappnande, även om det inte har det klassiska inslaget av motion. Andra typer av aktiviteter som kan vara skattefria och ersättas inom ramarna för friskvårdsbidrag är behandlingar som främjar rökavvänjning, viktnedgång och profylaxkurs för blivande föräldrar. Men inom ramarna för friskvårdsbidraget så är det upp till varje enskild arbetsgivare att bestämma vilka aktiviteter som de accepterar som friskvårdsaktiviteter. Viktigt åter igen är att tänka på att alla anställda ska erbjudas samma värde och möjligheten till samma typer av aktiviteter.

Hur går det till?

Friskvårdsbidraget kan inte betalas ut i förskott utan den anställde måste göra ett utlägg och uppvisa ett kvitto för att arbetsgivaren ska få ersätta kostnaden. Aktiviteten ska vara betald under aktuellt inkomstår för att kostnaden ska få ersättas av arbetsgivaren.

 

Viktigt att ha med sig är också att friskvårdsbidraget bara får gälla för själva aktiviteten i fråga, t.ex. gymkort, liftkort, startavgifter o.s.v. Friskvårdsbidraget går inte att nyttja till utrustning som behövs för en aktivitet, varken köp eller hyra av utrustning. Inte heller sådant som personliga medlemsavgifter i en idrottsförening eller behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård kan ersättas med friskvårdsbidraget.

Motion och friskvård via internettjänster

Vanligtvis så får du som arbetsgivare inte skattefritt tillhandahålla utrustning för motion eller annan friskvård i den anställdes bostad. Under 2020 kom däremot ett nytt ställningstagande vad som gäller för enklare motions- och friskvårdstjänster som erbjuds via webbtjänster och mobilappar. Så länge de är av enklare slag så är de skattefria trots att det finns en möjlighet att använda de i den privata bostaden.

 

Följ denna länk för att se vad Skatteverket skrivit om det.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?