Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

ai-smoke

GDPR

Personuppgiftsbiträdesavtal

På PE Accounting ser vi det som en självklarhet att värna om våra kunders data och vi välkomnar den trygghet och kontroll som dataskyddsförordningen (GDPR) medför.

För att leva upp till de krav som ställs har vi bland annat inventerat

  • för vilka kategorier av registrerade vi behandlar personuppgifter
  • i vilka sammanhang vi behandlar personuppgifter och delat in dem i olika kategorier, beskrivit syfte och hur länge vi behandlar de olika informationskategorierna.
  • med vilka underleverantörer vi delar personuppgifter och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal. Samtidigt ser vi över vilka leverantörer vi delar personuppgifter med och konsoliderar

Ovanstående har vi sammanställt i ett personuppgiftsbiträdesavtal som vi ingår med alla våra kunder. Detta finner du i våra allmänna villkor. Se nedan. 

SE PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

 

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att alla personuppgifter vi hanterar endast används för det syftet och inom den tidsramen som står i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi utbildar oss löpande så att vi hela tiden endast behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera vår tjänst.

Tekniskt har vi skyddat personuppgifter genom kryptering i datatrafik samt pseudoanonymisering av persondata genom att vi har anonymiserat huvuddatabasen och lagt alla direkta personuppgifter i en separat databas med mycket begränsad access.

 

Underbiträden

PE Accounting anlitar, och har skrivit underbiträdesavtal med, följande underbiträden för leveransen av vår tjänst. Vissa leverantörer har vi, av affärsmässiga skäl, valt att inte namnge här. Kontakta oss om ni önskar veta vilket företag som är underbiträden. 

 

Underbiträde

Syfte

Personuppgifter som delas

Kundhanteringssystem

Används för hantering av kundsupport

Namn och epost på den som upprättat ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet.

Atlassian

Används för hantering av support- och för utvecklingsärenden samt för internkommunikation och dokumentation.

Namn och epost på den som upprättade ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet.

Google

Används för att ta emot mail som skickas till systemet samt för optisk tolkning av inskickade bokföringsunderlag. Tillhandahåller tekniska ramverket för vår mobilapp.

Avsändande mailadress samt ev. personuppgifter som finns i mailet eller underlaget som skickas till systemet samt ev. personuppgifter på bokföringsunderlaget.

Hubspot

Används för att göra utskick till användare i PE samt kommunikation rörande systemet

Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress på mottagarna av försändelsen

Avtalssignering

Används vid avtalssignering vid tecknande av nya avtal

Kontaktinformation till avtalsparten samt ev. personuppgifter i själva avtalet

Elektronisk brevlåda

Används för att skicka ut lönespecifikationer och andra dokument till våra användare

Personnummer för identifiering av mottagare samt ev. personuppgifter i försändelsen

E-posttjänst

Används av PE systemet för utskick av e-postmeddelanden till användare

Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)

Fakturahantering

Används för bearbetning av leverantörsfakturor samt utskick av post och EDI försändelser

Adressuppgifter till mottagare samt ev. personuppgifter som finns i inskickade underlag eller utgående EDI/postförsändelser

IT Drift

Tillhandahåller den IT infrastruktur som vi använder på kontoret, dvs arbetsstationer, filserver, skrivare m.m.

De personuppgifter som finns lagrade i PE systemet

Kravhantering

Används för kravhantering av kundfakturor

Personuppgifter till kravansvarig samt, ev personuppgifter på kundfakturan

Projektplanering

Används för projektplanering vid implementering

Dokument innehållande information om tidigare bokföring, kunder, anställda m.m.

SMS

Används för att skicka SMS till våra användare

Mobiltelefonnummer för att skicka SMS

Microsoft

Tillhandahåller anställas epost och dokumenthantering och intranät

E-postadress till mottagare samt ev. personuppgifter i epostmeddelanden

Partner för systemutveckling

Utför mjukvaruutveckling och felrättning för PE:s räkning

Ges vid behov tillgång till personuppgifter för felsökning och rättning.

Upsales

Används som CRM system i PE. Personuppgifter skickas dit för att säkerställa korrekt kommunikation med våra kunder

Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress för användare med behörighet ekonomiansvarig

Artificiell Inteliigens

Används i olika tillämpningar för att effektivisera och automatisera leveransen av tjänsten

Bokföringsdata och underlag delas under korta tidsperioder för i specifika syften

Guider och utbildningsmaterial

Används för att skapa filmer, guider och utbildningsmaterial i hur man vänder PE tjänsten

Statistik om användandet av guider innehållande teknisk information som IP-adress. (Publika guider innehåller enbart fiktiva personuppgifter)

SEB

Används för att kunna leverera tjänsteerbjudande till Stiftelsekunderna

Samtliga personuppgifter för vardera Stiftelsekund

big-magic-small