Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Så kan du automatisera bokföringen på bara 30 dagar

Av PE Accounting

6 MIN LÄSTID

HubSpot Video

Att byta ekonomisystem och lösning kan vara en komplex och svår fråga. Ekonomin är trots allt hjärtat i din verksamhet och det måste bara fungera felfritt från dag ett. Implementering av ett nytt ekonomisystem är därför ett skräckscenario för många organisationer. Men det behöver inte vara så jobbigt och det kan till och med gå så fort som på 30 dagar.  

Du är troligen ganska trygg i den ekonomilösning ni har idag. Den fungerar inte fläckfritt, men den fungerar. Den kräver dock en hel del manuell handpåläggning och om du eller någon kollega på ekonomi är sjuk eller på semester uppstår lätt bränder att släcka.  

I ett sådant läge är implementering av en ny, automatiserad ekonomilösning kanske det sista du tänker på. Men genom att automatisera bort manuella mellansteg får du kontroll och transparens i siffrorna. Genom att sätta skalbara ekonomiprocesser så kommer bränderna att minska. Det är därför precis så du ska göra för att minska belastningen på dig själv och ekonomifunktionen. Du ska automatisera så mycket som möjligt och därmed implementera den nya lösningen idag för att kunna växa friktionsfritt imorgon.  

Det tar bara 30 dagar och du får 100% stöd från kunniga ekonomer från start till mål.  

”Jag har aldrig hört om ett implementeringsprojekt av ett ekonomisystem som går så här fort.” Erica Sandelin Ekelund, CFO på Voyado.  

Vi börjar med dina ekonomiprocesser 

Automatisering kräver att du har koll på dina ekonomiprocesser. Ju högre automatiseringsgrad du vill uppnå, desto mer struktur och effektivitet krävs det från dina ekonomiprocesser. Automatiserad bokföring börjar nämligen i dina processer. Därför har vi alltid riktigt duktiga ekonomer med från start för att guida dig i vilka processer som kommer att hjälpa dig att minimera (eller helt ta bort) manuella mellansteg. Dessa processer ligger till grund för hur väl du lyckas maximera affärsnyttan från en automatiserad ekonomilösning.  

Därför tar det bara 30 dagar att implementera din nya ekonomilösning 

Vi vet att de flesta inte byter ekonomilösning särskilt ofta. Vi vet också att det kan kännas svårt att påbörja processen. För att du ska få maximalt värde och känna trygghet från dag ett har vi tagit fram en strukturerad och tydlig implementeringsprocess.  

Från närmre 1000 implementeringar har vi lärt oss att varje kund är unik. Men vi har också lärt oss att varje moment tar en viss tid och att vissa moment faktiskt är avhängt varandra. Det gör att vi har en given projektplan från dag ett så att varje moment i implementeringen är tidsatt och har sin egen deadline. Och det bästa är att vi tar ansvar för att dessa deadlines hålls. Vi är där och påminner och driver projektet framåt från start till mål. Vi vet att nyckeln till en snabb och friktionsfri implementering ligger i tydligt projektledarskap och att hålla satt tidsplan.  

Vårt implementeringsteam är vassa ekonomer som dessutom kan systemet utan och innan. Det gör att vi förstår komplexiteten, regelverket och behovet av att det är 100% rätt, 100% av tiden.  

Genom att ha implementerat lösningen för närmre 1000 andra konsult- och SaaS-bolag så har vi samlat på oss mycket erfarenhet best practice att använda. Vi vet som sagt att varje kund är unik, men det underlättar att ha tips på hur andra har gjort. Så vi vet hur du ska göra för att lyckas med din implementering helt enkelt.  

HubSpot Video

Så går implementeringen av PE Accouting till  

Från att du bestämt dig för att kliva på marknadens bästa och mest automatiserade lösning för konsult- och SaaS-bolag så tar det bara 30 dagar innan allt är klart. Du har realtidsuppdaterade siffror och kan arbeta i systemet direkt.  

Så här gör vi marknadens snabbaste och mest pålitliga implementering:  

  • Uppstartsmöte, som tar 1 timme oavsett om ni är 5 eller 500 anställda på bolaget.  
  • En projektplan tas fram där det tydligt framgår vem som gör vad och när.  
  • Du får en utsedd projektledare som kommer att lära sig allt som gör just ditt bolag unikt. Det är dessutom en ekonom som vägleder dig längs vägen. 
  • En delad, digital arbetsyta sätts upp så att vi kan följa projektet tillsammans och samarbete kring olika moment.  
  • Vi följer upp och påminner om deadlines så som att skicka in kundlistor, lön, leverantörer etc.  
  • Vi importerar all data och testar tillsammans med dig.  
  • Vi sätter upp era löpande avtal och rapporter för att underlätta från dag ett.  
  • Vi utbildar de som ska jobba i systemet dagligen.  
  • Vi har en intern överlämning till de ekonomer som sedan ska sköta er dagliga bokföring och redovisning. Det tar vi 100% ansvar för.  
  • Implementeringsteamet finns som stöd i bakgrunden tills dess att allt rullar på – vilket vanligtvis är från dag ett när vi går live.  

Kontakta PE