Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Tidrapportering i system och app

Ta betalt automatiskt för arbetstimmar, fördela intäkterna, hantera ersättningsmodeller, styr projekt och följ debiteringsgraden. Allt i realtid och mestadels helt automatiskt. Dessutom finns det en mobilapp så att ni kan tidrapportera när som helst, var som helst.

Tidrapportering och projekthantering är en del av PE Accountings helhetslösning med affärssystem och ekonomteam.

mobil_tidrapporterng_projekt_473x539pxl

MOBIL TIDRAPPORTERING SOM HÄNGER IHOP MED ALLT ANNAT

 • Tidrapportera i smidig app

  I vår app går det enkelt att rapportera timmar på projekt när och var som helst. Där finns även möjlighet att hantera traktamenten och milersättning, kvitton och utlägg och se sina lönespecifikationer.

 • Integrerad tidrapportering

  Vår tidrapportering är fullt integrerad med bland annat kundfaktura- och lön, så att underlag skickas automatiskt när ni tidrapporterar. Det gör att era rapporter blir ännu mer utförliga och ni kan följa allt ned till minsta detalj, något som både sparar tid och effektiviserar processer.

 • Rätt behörighet till rätt person

  Med hjälp av behörighetsstyrningen kan du överlåta administrationsansvaret till rätt person, oavsett om det är en chef, projektledare eller intern projektadministratör. Eftersom historik följer med varje transaktion ser ni sedan vem som gjort vad, och vid vilken tidpunkt.

 • Särskilda behörigheter

  Har du underkonsulter som behöver tidrapportera? Inga problem. Bara ge dem särskild behörighet som tillåter dem att logga in i systemet och registrera tid i de enskilda projekt som är relevanta för just dem. Vi har även möjligheter att automatisera självfakturering för att underlätta ytterligare.

projekt

PROJEKTHANTERING MED INSYN I LÖNSAMHETEN

 • Löpande och fasta projekt

  I vårt affärssystem kan du enkelt hantera både löpande projekt såväl som fastprisprojekt, precis som du kan lägga in interna projekt eller aktiviteter för att underlätta uppföljning av tidrapporteringen.

 • Flexibel projektstyrning

  Styr behörigheten i respektive projekt baserat på antingen aktiviteter, priser eller medlemmar. Prissättningen i systemet är flexibel och kan utgå från exempelvis produkt, aktivitet eller projektmedlem, eller till och med en kombination av två av dem.

 • Tydlig projektuppföljning

  Alla medarbetare har tillgång till sin projekthistorik, samtidigt som projektledarna kan se, administrera och följa upp sina egna projekt. Som ett resultat får du tydliga projektuppföljningar som kan ligga till grund för gedigna beslutsunderlag och analyser för respektive projekt.

 • Se interna kostnader direkt

  En viktig del i projektuppföljningen är möjligheten att se den faktiska kostnaden, det vill säga den interna kostnaden per konsult. I vårt system kan du därför lägga in timkostnad per anställd och aktivitet, för att få en så korrekt uppföljning som möjligt.

 • Automatisk intäktsfördelning

  Använd vår automatiska intäktsfördelning och reglera, per medarbetare, hur mycket av intäkterna som ska gå till just medarbetaren, och hur mycket som ska gå till bolaget. Inställningarna är flexibla och kan justeras per medarbetare, aktivitet eller projekt.

ai-smoke 1