Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Automatiserad koncernkonsolidering i realtid

Koncernkonsolideringen sker automatiskt i PE Accounting, precis hela tiden istället för i samband med att koncernredovisning måste upprättas. Det ger en kontinuerligt uppdaterad bild av hur det går för koncernen, underlättar koncernredovisningen och är en trygghet för alla koncernens bolag.

Koncernkonsolideringsmodulen är ett tillägg till PE Accountings helhetslösning med affärssystem och ekonomteam.

conern


Konsolidering i realtid
gör stor skillnad

 • Total kontroll och överblick över koncernens siffror i realtid, något som tidigare inte varit möjligt.

 • Oslagbar översikt över bolagens enskilda siffror.
   
 • Spara stora mängder tid genom att elimineringar och konsolideringen görs automatiskt. 

 • Tryggt med spårbarhet in i minsta detalj, från koncernrapport till enskild transaktion och verifikat.

 • Månadsbokslutsavstämningar på koncernens siffror löpande under året. 
PEsystem jobbar mindre

TOTAL ÖVERSIKT OCH KONTROLL

 • EN DASHBOARD FÖR KONCERNEN

  Med koncernens viktigaste nyckeltal. Inklusive listor på betalningar för bolagens viktigaste betalningar. Insikter som topp 10 kunder i koncernen. Varning om något bolag närmar sig förbrukat eget kapital

 • ÖVERBLICK KONCERNSTRUKTUR

  Se ögonblicksbilden över ägarstrukturen. Följ förändringar i koncernträdet över tid. 

 • KONSOLIDERAD RESULTATRAPPORT

  Grupperad per bolag eller konto, ackumulerat eller månadsvis med drill down funktion. Följ upp på kategorier i hela koncernen. Skräddarsy din uppställning av siffrorna.

 • KONSOLIDERAD BALANSRAPPORT

  Grupperad per bolag eller konto med drill down funktion.

 • KONCERNAVSTÄMNINGAR

  Uppföljning av koncernens mellanhavanden som kan stämmas av regelbundet. 

 • GOODWILL

  Månatliga avskrivningar för goodwill. 

diskussion grupp

MINDRE RISK NÄR DOTTERBOLAG HAR AUTOMATISK INSYN I SIN DEL I KONCERNEN

 • Koncerninterna transaktioner

  - Sammanställning över obetalda fakturor inom koncernen för både kundfakturor och leverantörsfakturor.

  - Kundreskontralista för koncerninterna fakturor.
  - Leverantörsreskontralista för koncerninterna fakturor.
  - Periodiseringsrapport för koncerninterna fakturor.

 • Koncerngemensam kontoplan och kategorier

  - Möjlighet att följa koncerngemensam kontoplan.
  - Möjlighet till uppföljning på gemensamma kategorier/kostnadsställen i koncernen vilket ger en mer detaljerad uppföljning även på koncernnivå. 
ai-smoke 1