BOKA IN EN DEMO
MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med omkring 5 till 500 anställda att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Automatiserad koncernkonsolidering i realtid

Koncernkonsolideringen sker automatiskt i PE Accounting, precis hela tiden istället för i samband med att koncernredovisning måste upprättas. Det ger en kontinuerligt uppdaterad bild av hur det går för koncernen, underlättar koncernredovisningen och är en trygghet för alla koncernens bolag.

Koncernkonsolideringsmodulen är ett tillägg till PE Accountings helhetslösning med affärssystem och ekonomteam.

Vector 43(1)

Konsolidering i realtid gör stor skillnad

 • Total kontroll och överblick över koncernen i realtid, något som tidigare inte varit möjligt.

 • Spara stora mängder tid genom att konsolidering och elimineringar görs automatiskt.

 • Tryggt med spårbarhet in i minsta detalj, från koncernrapport till enskild transaktion och verifikat.

 • Oslagbar överskådlighet som underlättar även om ni inte har krav på koncernredovisning idag.
nebulosa 2
koncernkonsolidering_516x637pxl
koncernkonsolidering_444x295pxl
RAPPORTER_AUTOMATSKA_FINANS_473x539pxl

MODERBOLAGET FÅR EN OSLAGBAR ÖVERBLICK SOM ALLTID ÄR UPPDATERAD

 • Överblick koncernstruktur

 • KONSOLIDERAD RESULTATRAPPORT

  - Grupperad per bolag eller konto, ackumulerat eller månadsvis med drill down funktion.

 • KONSOLIDERAD BALANSRAPPORT

  - Grupperad per bolag eller konto med drill down funktion.

 • Koncernavstämningar

  - Uppföljning av koncernens mellanhavanden som kan stämmas av regelbundet.

 • Koncerninterna transaktioner

  - Möjlighet att ta ut koncerninterna transaktioner i kund- och leverantörsreskontran samt i periodiseringsrapporten.

 • Goodwill

  - Månatliga avskrivningar för goodwill.

 • Kontoplan och kategorier kan styras från moderbolaget.

  - Gemensam kontoplan för koncernen.

  - Gemensamma kategorier i koncernen som möjliggör mer detaljerad uppföljning även på koncernnivå.

koncern_dotterbolag_695x442pxl

MINDRE RISK NÄR DOTTERBOLAG HAR AUTOMATISK INSYN I SIN DEL I KONCERNEN

 • Koncerninterna transaktioner

  - Sammanställning över obetalda fakturor inom koncernen för både kundfakturor och leverantörsfakturor.

  - Kundreskontralista för koncerninterna fakturor.
  - Leverantörsreskontralista för koncerninterna fakturor.
  - Periodiseringsrapport för koncerninterna fakturor.

 • Koncerngemensam kontoplan och kategorier

  - Möjlighet att följa koncerngemensam kontoplan.
  - Möjlighet till uppföljning på koncerngemensamma kategorier.
ai-smoke 1