Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

trion2

Automatiserad Hållbarhets-redovisning

Alla har en bild av hur deras bolag ska agera. Vad du lägger vikt på varierar över tid - vissa fokuserar på att vara en bra arbetsgivare, andra efter att få till en ekonomisk långsiktighet eller att minska sitt klimatavtryck. Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg som gör det möjligt genom nyckeltal som du kan agera utifrån.

Med hjälp av vårt dotterbolag Wellfish, hjälper vi dig från insamlandet av data, hela vägen till en rapport. Varför ska du då hållbarhetsredovisa? 

 • Lagkrav på stora företag som sätter krav på underleverantörer
 • Få operativ insikt i ditt bolag som gör att du kan utveckla din verksamhet
 • Attrahera framtidstalangerna och identifierar nya affärsområden
 • Bidra till ett mer hållbart samhälle genom transparens och ansvarstagande
Läs mer

Hållbarhetsredovisning i tre delar

Ekonomi


Främjar innovation, tillväxt och cirkulära affärsmodeller
 • Kontrollerar din kund och leverantörskedja (KYC) och följer penningtvättslagen (AML)
 • Kontrollerar dina ekonomiska nyckeltal
 • Identifierar nya spar- och investeringsområden

Klimat

Sammanställer, kartlägger och målstyr er klimatpåverkan, specifikt CO2 utsläpp från

 

 

Socialt

Främjar en socialt hållbar arbetsmiljö

 • Säkerhets- och kompetensutveckling
 • Skapar policys som främjar social hållbarhet
 • Analyserar CSR-arbete, hälso- och personalaktiviteter
 • Se en film om Lönekartläggning
big-bang 3

Hur går hållbarhets-
redovisningen till?

Jakten på rätt data tar tid men med systemstöd och kompetens så går mycket att automatisera. Spara istället din energi till att agera på informationen du får.

1
Kartläggning

Vi börjar med insamlandet av data med hjälp av systemstöd och automation

2
Sammanställning

Informationen sammanställs för rapporter

3
Analys

Informationen analyseras och konkreta mål sätts upp

4
Kommunikation

Rapporten granskas och kommuniceras ut till berörda parter

5
Årsredovisningen

Hållbarhetsrapporten möter Greenhouse Gas (GHG) protokollet, Årsredovisningslagen (ÅRL) och baseras på Global Reporting Initiative (GRI). 

Hållbarhet vatten

Resan har bara börjat

Med ett system där du på ett enkelt och automatiserat sätt kan se och analysera hur din organisation ser ut från ett hållbarhetsperspektiv kan du börja agera. Den data du får tillgång till låter dig ta beslut grundade på fakta som annars vore svårtillgänglig. 

Det öppnar upp för nya affärsmöjligheter, attraherar framtida talanger, bidrar till en långsiktigt och mer hållbar syn på bolag och framförallt så låter det ditt bolag bidra till en mer hållbar värld.

Idag är det lagkrav för stora bolag, vilket i sin tur gör att de ställer höga hållbarhetskrav på sina underleverantörer, som inte alltid har lagkrav på sig. Vi menar att det bara är en tidsfråga innan det blir lagkrav på SME.

Boka demo