BOKA IN EN DEMO
MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med omkring 5 till 500 anställda att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

ai-smoke

Privacy policy

SE

Information som sparas

För att använda Appen använder du samma inloggning som du använder för att logga in i PE på webben. All information som visas och läggs in via Appen hanteras i på samma sätt som om du använt webben. Enda tillägget är att Appen använder Googles tjänst för analys av felloggar och statistik.

För mer information se www.accounting.pe/gdpr

 

Dataskydd

Vi värnar din säkerhet och anstränger oss till det yttersta för att hantera all information varsamt. Exempelvis är all information mellan PE Accounting och din telefon eller webbläsare krypterad, information säkerhetskopieras och alla system underhålls kontinuerligt för att upprätthålla god säkerhet.

 

EN

Information being stored

In order to use the app, logon using the same account as you would use with PE Accounting on the web. All information that is presented or entered in the app is managed under the same terms as the on the web. The only addition is that the App uses Google's service for analysis of error logs and statistics.

For more information see www.accounting.pe/GDPR 

Data protection

We protect your safety and strive to the utmost to manage all information carefully. For example, all information sent between PE Accounting and your phone or browser is encrypted, the information is backed up and all systems are maintained continuously to maintain good security.

big-magic-small