Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

nebulosa 3

Miljö och Klimat på PE 

För oss är det oerhört viktiga att påverka vårt klimat så lite som möjligt i vår affär och i vårt bolagsdrivande. Vi har därför tydliga riktlinjer kring hur vi förhåller oss vid inköp, val av leverantörer, resor, konferenser osv.

Vår tjänst utgörs av en pappersfri administrativ tillvaro. Vi lever som bolag därför helt pappersfritt och glädjs med våra kunder som kan göra att gå samma väg som oss själva.

Inköp och leverantörer
Vår verksamhet är till största del av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag så som emballage, elektronik, lysrör och batterier. Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det avfallet som ändå uppkommer återvinns på ett miljöriktigt sätt. Som bolag arbetar vi helt pappersfritt sedan många år tillbaka (se Hållbar affär).

Inköp: Vid inköp är det i första hand genom att välja miljömässigt bästa leverantör eller produkt som PE kan ändra sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi: I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. PE arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.


Leverantörer: PE’s leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning, städ/ underhåll av lokaler osv. PE ska, förutom att väga i miljö vid val av leverantörer, verka för att bestämma leverantörernas miljöpåverkan.

Resor
Alla på PE ska resa så klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert inom tjänsten som möjligt. Vår resepolicy ska också bidra till att vi underlättar för våra medarbetare att resa klimatsmart även till och från jobbet. Alla resor vi på PE gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov.

En gång per år ser vi över hur många flygresor det blev under året och klimatkompenserar i projekt som bidrar till ett bättre klimat och som uppföljare Gold standards och FN: s krav.

Möten och utbildningar
Vi uppmuntrar kunder, leverantörer och så vidare att i första hand hålla möten digitalt om vi befinner oss långt ifrån varandra eller om det lämpar sig väl att träffas digitalt.

Till utbildning, kund- eller leverantörsmöten belägna i samma stad som vi arbetar så åker vi, jag faller det är alltid kollektivt till mötena. Vi erbjuder även elsparkcyklar som finns att tillgå på kontoren och uppmuntrar självklart alla att promenera till närliggande möten.

Till utbildning, kund- eller leverantörsmöten belägna utanför den stad vi arbetar i så försöker vi,  i den mån det är möjligt, alltid åka så klimatsmart som möjligt till destinationen. Vi väljer tåg före flyg när det är möjligt, tåg före bil när det är möjligt osv. Vi åker endast taxi vid undantagsfall och om särskilda skäl föreligger.

Konferenser
I så stor utsträckning som möjligt anordnar vi konferenser detta vi tar oss med tåg eller buss. Någon gång ibland kommer resan att gå till en destination där enbart flyg är möjligt, i dessa fall kommer vi att klimatkompensera resan.

Påverkan
Vi försöker påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

Resor till och från jobbet
Vi kan inte påverka hur resor utanför arbetstid skär för våra medarbetaren. Däremot vill PE underlätta för alla medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Vår ambition är därför att våra kontor alltid ska ligga så att att man enkelt tar sig kollektivt till oss. Vi har även både dusch- och omklädningsrum tillgängligt så att det finns goda möjligheter att cykla till arbetet och vi strävar även efter att våra kontor kan erbjuda och låsta cykelparkering för våra medarbetare.

Vi tillhandahåller inga parkeringsplatser i anslutning till kontoret, då vi starkt vill uppmuntra användandet av mer miljövänliga alternativ.

ai-smoke