Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Har du tagit ut tillräckligt med lön under 2022?

Av Emma Rehnström

2 MIN LÄSTID

KollegaSom fåmansföretagare känner du säkerligen igen de så kallade 3:12-reglerna, regelverket som styr beskattningen på utdelning från ditt bolag samt ev. vinst vid försäljning av bolaget. Reglerna är komplicerade och vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i detaljerna men här kommer en sammanfattning av reglerna i stora drag. Vill du läsa mer hänvisas till Skatteverket.

För att beräkna hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt så behöver du se över hur mycket lön som tagits ut ur bolaget under året, därför är det viktigt att börja se över detta redan nu för att säkerställa att tillräckligt med lön har betalats ut under året.

Regler möjliggör idag att du som fåmansföretagare kan ta ut utdelning till 20% beskattning, en relativt låg beskattning om du jämför med annan beskattning. Men en komplex del utav detta regelverk är att det finns begränsningar i vilken utsträckning denna låga beskattning kan nyttjas.

Enligt reglerna så kommer utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20%, utdelning som överskrider gränsbeloppet kommer beskattas såsom vanligt lön, mellan 32-57% beroende på hur mycket lön du i övrigt tagit ut under året.

Hur vet du då vad ditt gränsbelopp är? Det kan beräknas på två sätt, antingen enligt huvud- eller förenklingsregeln. Vilken utav de olika metoderna du använder för att beräkna gränsbeloppet kan variera från år till år, så du kan välja den metod som är mest gynnsam för dig. Viktigt att notera om du är ägare till fler bolag är att förenklingsregeln inte får användas i mer än ett utav bolagen, huvudregeln måste därmed användas för att beräkna gränsbeloppet i övriga bolag du äger andelar i.

Såsom det låter så är förenklingsregeln enkel att se till då gränsvärdet bygger på 2,75 multiplicerat med inkomstbasbeloppet från året innan beskattningsåret. Det innebär att gränsvärdena för kommande år blir:

  • 2022 - 187 550 kr
  • 2023 - 195 250 kr

Gränsbeloppet får du använda enligt det som motsvarar din andel i bolaget. Äger du 100% av andelarna får du nyttja hela gränsbeloppet, äger du bara 50% av andelarna så är det halva gränsbeloppet du får nyttja.

För att räkna på vad gränsvärdet enligt huvudregeln blir kräver lite mer information, 2022 beräknas gränsbeloppet enligt följande formel:

Omkostnadsbelopp x 9,23% + lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 3,23%.

I beräkningen så innebär omkostnadsbeloppet anskaffningsutgifterna du haft för dina andelar i bolaget. Tänk på att procentsatserna som används för att räkna upp omkostnadsbeloppet och sparat utdelningsutrymme förändras varje år.

För att få använda det lönebaserade utrymmet i beräkningen så måste du äga minst 4% av bolaget vid beskattningsårets början samt att du eller någon närstående till dig under året innan inkomståret fått lön ur bolaget som motsvarar minst 9,6 inkomstbasbelopp (2021 är inkomstbasbeloppet 68 200kr, 2022: 71 000 kr).

Om du då får använda det lönebaserade utrymmet innebär det att 50% av bolagets löneunderlag får tas med i beräkningen av gränsbeloppet, därmed kan effekten bli stor på gränsvärdet om du har många anställda. Därför har det även lagts in ett tak för hur mycket löneutrymme du får tillgodoräkna dig, max 50 gånger din egna eller en närståendes lön.

För att säkerställa att du tagit ut rätt lön under 2022 så behöver följande beräkning göras inför utdelning som beslutas om under 2023:

Minsta lön till ägare eller närstående 2022 = 426 000 + 5% av bolagets totala kontanta löner (eller 681 600 kr)

Denna beräkning gäller alltså utdelning som ska deklareras på K10 blanketten 2024 men påverkas av hur mycket lön du tagit ut 2022.

Är du osäker på om du är ägare i ett förmånsföretag? Läs mer här hos Skatteverket.