Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Gott nytt år och gott nytt semesterår!

Av PE Accounting

2 MIN LÄSTID

SemesterOm ert bolag har semesterår januari – december så börjar det närma sig semesterårsskifte. Men vad är egentligen ett semesterårsskifte och vad innebär det för dig som Administratör i PE? Ett semesterårsskifte innebär att den anställde får nya semesterdagar och traditionellt så har detta inneburit en hel del administrativt jobb för den som administrerar lönerna på bolaget.

Här kommer några tips på hur du som administratör i PE kan förbereda dig för att skiftet ska ske så smidigt som möjligt.

Har all semesterlönegrundande- och icke semesterlönegrundande frånvaro registrerats korrekt?

Olika frånvarotyper kan påverka semesterintjänandet. Sjukdom, föräldraledighet och vård av barn är några parametrar som kan spela in. Så länge all frånvaro är inrapporterad så ska semesterintjänandet bli rätt.
Har alla anställda rätt semesterinställningar vad gäller semestermodell (föregående eller sammanfallande intjänande- och semesterår)?

Du kan tjäna in semesterdagar på två olika vis, antingen så tjänar du in semester första året för att sedan nyttja semesterdagarna året därpå (semestermodell föregående år) alternativt så tilldelas du betald semester direkt och har sedan året på dig att tjäna in dagarna (semestermodell sammanfallande).

Har anställd inte tagit ut årets semester än?

Enligt semesterlagen ska arbetstagare ta ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. De betalda semesterdagar som överstiger 20 dagar får sparas till kommande år.

Finns det sparade semesterdagar på år 5 som ska utbetalas?

Enligt semesterlagen kan en spara semester i fem år, därefter ska de betalas ut på lön.

Ska semesterersättning på rörliga lönedelar betalas ut årsvis?

På rörliga lönedelar så som timlön, provision och bonus ska semesterersättning om minst 12% betalas enligt semesterlagen. Förutsatt att ersättningen inte betalas ut löpande under året så ska utbetalning ske i samband med semesterårsskiftet. Hur mycket som eventuellt ska betalas ut hittar du i semseterskulden.

Vad händer med kvarvarande förskottsdagar?

Om du har kvarvarande förskottsdagar så sparas inte dessa över semesteråret. Om du önskar att anställd ska behålla sina tilldelade förskottsdagar så vänligen kontakta oss.

För er som inte har denna typ av semestermodell- och år så gäller naturligtvis samma regler fast då för andra perioder.

 

Vill du börja automatisera er ekonomi? Kontakta oss.