Nyfiken på PE?

BOKA EN DEMO MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med 5 anställda och uppåt att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

4 anledningar för konsultbolag att byta ekonomilösning

Av PE Accounting

2 MIN LÄSTID

ants thumbnail

Hugo Leichsenring, VD på Ants. De mest framgångsrika konsultbolagen lyckas omvandla nedlagda timmar till kronor och ören på banken på ett så automatiserat sätt som möjligt. För att det ska fungera måste det finnas en naturlig integration mellan tidrapporteringen och faktureringen. Att tidrapportering är en grundläggande funktion för ett konsultbolag vet de flesta. Men de riktigt vassa konsultbolagen lyckas lyfta blicken och se på tidrapportering som ett verktyg för att styra verksamheten istället för att enbart rapportera timmar.

I många organisationer jobbar medarbetare och ekonomifunktion i olika system vilket leder till isolerade öar som inte hänger ihop. Ekonomifunktionen förväntas fakturera rätt, betala ut löner korrekt, ge konsultchefer rätt underlag för analys och beslut och så vidare. Detta blir en omöjlig uppgift när ekonomifunktionen och verksamheten separeras i olika lösningar.

Vi har listat de fyra vanligaste anledningarna till att konsultbolag väljer att byta ekonomilösning och ja, integration mellan tidsrapportering och fakturering är en av dessa.

1. Ingen eller dålig integration mellan tidrapportering och fakturering
Den manuella hanteringen av tidrapportering och fakturering, och även lönen för den delen, blir snabbt en dyr historia för växande konsultbolag. Dessutom är det svårt för konsultchefen att ha full koll på beläggning när denna integration saknas.

2. Ingen kontroll över lönsamhet i projekten
Att ha projekten i ett separat system bidrar inte till att du som controller eller konsultchef får insyn och kontroll över lönsamheten i projekten. Det gör att du får svårt att se vilka projekt som är lönsamma och vilka som behöver justeras på ett överskådligt sätt. Därför behöver projekten vara integrerade eller sättas upp i samma system som faktureringen.

3. För många system att hantera
Att kunna hantera allt, inklusive lön, på ett ställa är en dröm för många konsultbolag. Många har cirka 4-5 olika system för att sköta verksamheten, en del har ännu fler. Det är oftast system för bokföring, fakturering, lön, utlägg och tidsrapportering. Dessa system har vanligtvis separata licenskostnader, men också olika användargränssnitt och funktioner. Att göra allt på så många olika ställen tar tid och kostar därmed pengar, och då inte bara licenskostnader

4. Ingen möjlighet att dela på den administrativa uppgiften
När allt ansvar ligger på ekonomifunktionen blir detta lätt en flaskhals. Därför vill många organisationer låta verksamheten sköta delar av det arbete som traditionellt sett hanteras av ekonomiavdelningen. Projektuppföljning, rapportering, analyser för beslutsunderlag är några exempel.


Innan vi började med PE Accounting hade vi en mer traditionell lösning. Vi gick från det gamla med papper och mycket personer involverade. Vi brottades framförallt med att det så ofta blev fel. Jag kan inte riktigt förstå att så många trots allt ligger kvar i det gamla. Hugo Leichsenring, VD på Ants

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag

Vill du också ta kontroll över flödet från en konsulttimme till pengar på banken i realtid? Vill du lägga mindre tid på manuell administration och mer på era konsulter och verksamheten? Då är det dags att dyka in framtiden och automatisera det som går. Många konsultbolag har redan börjat resan… gör det du också.

Se kundcase Ants IT